Nastavenie služieb

E-Mail (Electronic Mail) je elektronická podoba klasickej listovej pošty. V prostredí internetu umožňuje komfortné posielanie textu, rôznych dokumentov, obrázkov, hudby, videí a podobne. Výhodou e-mailu je rýchlosť a cena. Viac o tejto službe nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

POP3šifrovanénešifrované *
Adresamail.itsystem.skmail.itsystem.sk
Port995110
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk
IMAPšifrovanénešifrované *
Adresamail.itsystem.skmail.itsystem.sk
Port993143
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk
SMTPšifrovanénešifrované *
Adresamail. itsystem .skmail. itsystem .sk
Port46525
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk

FTP (File Transfer Protocol) je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi po sieti. Viac informácii o FTP nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

FTPšifrovanénešifrované *
Adresaftp.itsystem.skftp.itsystem.sk
Port2121
Režimpasívnypasívny
Šifrovanieexplicitné SSL/TLSžiadne

Na pripojenie sa k FTP serveru je možné použiť programy ako napríklad FileZilla, WinSCP, CuteFTP alebo Total Commander. Na prenos súborov môžete tiež použiť súborový manažér administračného web panelu.


MySQL (My Structured Query Language) je relačný databázový systém založený na jazyku SQL. Umožňuje ukladať rôzne dáta (čísla, texty, binárne súbory) vo forme tabuliek a následne s nimi jednoducho pracovať (triediť, filtrovať). MySQL sa najčastejšie sa využíva v spojení s programovacím jazykom PHP, ktorý umožňuje prístup k uloženým dátam. Viac informácii o MySQL nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

MySQLšifrovanénešifrované *
Adresamysql.itsystem.skmysql.itsystem.sk
Port33063306
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne

Pre správnu funkčnosť mysql pripojenia je potrebné si v sekcii databázy administračného rozhrania pre správu vášho konta povoliť pre príslušného užívateľa vzdialený prístup k mysql databáze.


DNS (Domain Name Service) je služba zabezpečujúca preklad doménových mien počítačov na IP adresy a naopak. Pre fungovanie internetu je kľúčovou záležitosťou. Viac informácii o DNS nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia.

DNSprimárnesekundárne
Adresans1.itsystem.skns2.itsystem.sk

Administračný panel vám umožňuje samostatne spravovať DNS záznamy vašej domény. Štandardné záznamy potrebné pre funkčnosť vašej domény sú nastavené pri registrácii a obyčajne ich nie je potrebné meniť. Prípadné zmeny vykonávajte opatrne, pretože môžu spôsobiť dlhodobú nedostupnosť vašej domény.