E-Mail

 

E-Mail (Electronic Mail) je elektronická podoba klasickej listovej pošty. V prostredí internetu umožňuje komfortné posielanie textu, rôznych dokumentov, obrázkov, hudby, videí a podobne. Výhodou e-mailu je rýchlosť a cena. Viac o tejto službe nájdete napríklad v encyklopédii Wikipédia. Náš server podporuje SSL/TLS šifrované pripojenie ako aj nešifrované pripojenie. Nešifrované spojenie umožňuje odchytenie a zneužitie vášho hesla, preto ho bežne neodporúčame používať *.

POP3šifrovanénešifrované *
Adresamail.itsystem.skmail.itsystem.sk
Port995110
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk
 
IMAPšifrovanénešifrované *
Adresamail.itsystem.skmail.itsystem.sk
Port993143
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk
 
SMTPšifrovanénešifrované *
Adresamail. itsystem .skmail. itsystem .sk
Port46525
ŠifrovanieSSL/TLSžiadne
Menouzivatel@domena.skuzivatel@domena.sk